Свалете нашето Android мобилното приложение от Google Play Store
 
Заслуги
 

Този сайт е направен с помощта на https://www.freepik.com и техните автори, откъдето сме намерили всички фонови изображения, които виждате на всички страници.

This website was creating via the help of https://www.freepik.com and their content creators, where one can observe all the background images that we have used in our website.

В допълнение - иконките, които сме използвали са създадени от https://www.flaticon.com и техните автори. Използвали сме картинки и от https://www.freepik.com и техните автори отново.

In addition, the icons that we have used are created by https://www.flaticon.com and their content creators. We have used icons from https://www.freepik.com and their content creators too.

Благодарим за тяхната работа и за качественото безплатно съдържание, което предлагат на всички нас.

We are thankful for their work and for the quality free of change content that they offer to all of us.


Екипът на Driver-job.eu,
Август 2021г.

The Driver-job.eu team,
August 2021